Oor Moderne Motors

PAUL BURGER, WIFE & CHILDREN
BURGER CHILDREN

GESKIEDENIS VAN MODERNE MOTORS

Die besigheid het begin met TJ vd Merwe en HC vd Merwe in 1958 wat hulle ‘n sub agent was vir VW, Wartburgh en Borgwardt. Shell was die brandstof produk wat verkoop is by Struwigstraat 6 Warrenton. Shell het later verander na BP produk.

Vanaf 1958 tot in 1966 het die Tom v d Merwe  EDMS BPK besigheid gedoen in Delwery, Trok Vervoer, Meubel verkope en Garage besighede. In 1964 is die Datsun agentskap gekry waar die vorige produkte gestop is, as gevolg van invoer probleme. In September 1966 is die volle agentskap vir Chrysler ontvang van Celmanca af.

In 1966 het Paul Andries v d Merwe Burger met Anna Susanne v d Merwe in die huwelik getree op 08 Oktober 1966.  Vir die volle jaar van 1967 is daar net 4 Valiant Rebel motors verkoop aan Mnr Stephen Deetlefs,Mnr  Corry Human, Mr Bouker en Mnr Dawid Erasmus.

Paul Andries v d Merwe Burger het in Februarie 1968 uit Standard Bank hoofkantoor in Johannesburg bedank en sy voete gevind in die dorp genaamd Warrenton, waar die besigheid onder die eienaarskap en bestuur was van skoonpa T J vd Merwe.  Hier is hy werksaam gewees in Premier drankwinkel en gou besluit hy moet iets anders doen. Hy het toe oorgeskuif na die garage afdeling genaamd Moderne Motors.

In 1970 is daar is toe begin met paneelklop werk ook as ‘n byvoeging tot die Chrysler en Datsun agentskappe.

1970 / 1971 het Chrysler gebly te Struwig Str 6 en daar is toe besluit om Datsun ‘n nuwe huis te laat kry te  Magrieta Prinsloo straat  en nog ‘n Shell agentskap is bygevoeg onder die naam van Paulana Motors.

Met die tyd het die kinders eie belange gekry en die Dallas van Paul Burger het verdwyn. Paulana Motors is deur Gerrit Burger gekoop in 1997. Auto Spares is deur Tommie Burger gekoop in 1997 en Mnr Boebie  van Dyk en sy kinders het die Moderne Paneelkloppery te Struwigstraat Warrenton oorgekoop in 1997. Die moeder gebou van als.

THE THREE CHILDREN
THE TWO BROTHERS

Soos besigheid verloop en besigheid belange verander het Tommie Burger en Hannes Burger die bestuur stelsel matig begin oorneem. In 1999 met die algemering van Mazda en Ford, het Moderne Motors geen ander besluit kon neem  as om saam met FORDSA op die booitjie te klim en te vaar. Daar is besluit in 2003 om by Gerrit Burger ‘n deel van sy gebou te huur en met toestemming van FORDSA af is die totale besigheid in 2008 geskuif vanaf Warrenton na Harstwater met die Moderne Motors agentskap te H/V Stasie straat en Harstweg Hartswater.

Paul Burger het toe ‘n aftree plasie gekoop en nie lank nie is dit ‘n volledige besigheid en Hannes Burger het toe oorgeskuif na die boerdery afdeling. Paul Burger het die besighede bestuur tot 13 April 2013 op sy 80ste verjaarsdag waarna hy oorgegee het aan sy 2 seuns om die besighede waar hy betrokke is te bestuur.

P A vdMerwe Burger Motorhawens EDMS BPK handeldrywend as Moderne Motors die moedermaatskappy, het ‘n naam verander ondergaan na TJ en JH Burger Motorhawens handeldrywend as Moderne Motors Ford op

06 Desember 2016 toe die nuwe Ford gebou geopen is te DF Malan Straat 1643 Hartswater 8570.

Moderne Motors Ford word bestuur deur Tommie Burger en sy span.